dimarts, 26 de març del 2013

25/03/13. * Per iniciar qualsevol debat, cal estar d'acord amb les premisses


Benvolguts,

Avui plantejo les premisses que caldria que cada polític o opinador o tertulià o debatedor porti en cartera per posar al davant de qualsevol adversari i establir les regles del joc. O hi ha acord en les premisses o no cal discutir ni negociar, ja que les posicions en el debat sempre seran incompatibles...

Per iniciar qualsevol debat, cal estar d'acord amb les premisses. Si es tracta d’un debat sobre economia i espoli quines són les premisses?

1.       Quina és la Balança fiscal catalana?

2.       Quina ha sigut la balança fiscal i per tant l’espoli en els darrers 25 anys?

3.       Per què el Deute actual de l’administració catalana és d’uns 50.000M€?

4.       Quin és el Pressupost actual de la Generalitat (ingressos i despeses) i quin ha sigut en aquests anys anteriors?

A partir d’acceptar aquestes premisses es pot iniciar un procés de discussió! En cas contrari no cal!

Responguem aquestes preguntes amb dades fefaents:

1.       Quina és la Balança fiscal catalana? L’única publicació de les balances fiscals de totes les CCAA d’Espanya en els darrers 25 anys foren les corresponents al 2005, publicades el 2008, després que el 1996 el Congreso de los Diputados donés ordre de publicar-les a partir d’una petició de CiU primer i d’ERC més endavant. Diuen que les Balances fiscals ha estat i és el secret més ben guardat dels diversos Gobiernos espanyols, siguin PP o PSOE! Per embolicar el tema el Ministerio va usar el 2008 diversos criteris basats en Càrrega-Benefici i en Flux Monetari. Cal conèixer què signifiquen els termes Càrrega-benefici i Flux Monetari. Com que és tema d’experts cal llegir els documents d’algun economista, per exemple l’article d’en Xavier Sala i Martin de títol El dividend fiscal de la independència http://www.wilson.cat/ca/comunicats-conjunts/item/209-el-dividend-fiscal-de-la-independencia-conjunt.html on queda perfectament aclarit que l’únic mètode vàlid és el de Flux Monetari. Es pot veure el gràfic segons aquests paràmetres, en aquest cas en la publicació del Ministerio Balanzas fiscales. Óptica del Flujo monetario, http://media.epi.es/www.la-provincia.com/media/documentos/2008-07-18_DOC_2008-07-15_15_02_27_20080715elpepueco_1_pes_pdf.pdf (tots els gràfics de les diferents òptiques s’assemblen força excepte en la posició de la Comunidad de Madrid que en el mètode Càrrega-Benefici figura que és la CA més solidària).

2.       Quina ha sigut la balança fiscal i per tant l’espoli en els darrers 25 anys? La Balança fiscal en els darrers 25 anys, des del 1986 o sigui des de l’entrada a la UE, es pot veure en el gràfic d’Economistes per la independència El dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya. En aquest cas  es mostra el Dèficit fiscal anual i també l’acumulat. En l’acumulat es veu com aquest espoli ha sigut d’unes 15 vegades el Pressupost actual de la Generalitat! També hi ha un gràfic comparatiu entre el que ha ingressat el Gobierno español procedent de la UE i el que ha ingressat com a espoli fiscal de Catalunya, Fons de cohesió europeus vs. Dèficit fiscal (també en excel). L’Estat espanyol ha ingressat gairebé el doble de l’espoli català del que ha rebut dels Fons de cohesió de la UE!

3.       Per què el Deute actual de l’administració catalana és d’uns 50.000M€? En el gràfic Evolució del deute de la Generalitat de Catalunya es fa palès que aquest deute existeix perquè el dèficit acumulat any rere any per manca d’ingressos de l’Estat ha obligat la Generalitat a endeutar-se infinitament. La corba de deute és similar a la corba de dèficit fiscal acumulat.

4.       Quin és el Pressupost actual de la Generalitat (ingressos i despeses) i quin ha sigut en aquests anys anteriors? El Pressupost per al 2012 fou el que es pot veure en els gràfics:

a.       Es parteix dels impostos generats pels contribuents catalans, que provenen dels dos articles del Doctor Emili Valdero a l’Avui del juliol del 2011. http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/430617-lasfixia-financera-de-catalunya-1.html i http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/431039-lasfixia-financera-de-catalunya-i2.html.

b.      S’han creat una sèrie de gràfics per presentar els Pressupostos suposant que Catalunya és un país independent i que la gestió dels seus impostos permet no haver de fer retallades i encara tenir un superàvit fiscal. Aquestes dades estan contrastades amb dades del CCN.

c.       A continuació s’ha fet una altra sèrie de gràfics amb la crua realitat que és que Catalunya és una Comunidad Autónoma de España i que no té cap mena de capacitat de gestió sinó que només pot aplicar retallades per equilibrar ingressos i despeses.

 
I ara parlem de qualsevol conversa de carrer, de bar, de ministeri o de debat televisiu o radiofònic. El meu parer és que si una part i l’altra posen les cartes sobre la taula la discussió pot ser possible. Per exemple, el President Mas se’n va a La Moncloa (Marlbrough s'en va-t-en guerre) i després de parlar del temps comença exposant aquestes dades. Està d’acord el Sr. Rajoy que el dèficit fiscal català del 2005 respon als paràmetres del Ministerio de Economia, segons el Flux Monetari? Si el Sr. Rajoy respon que no, ya empezamos, que diu el Forges. Si opina que el mètode de càlcul hauria de ser el del Cost-Benefici, es demana al Sala i Martin que li demostri al Rajoy o als seus economistes De Guindos i Montoro els arguments exposats en l’article, corroborats pel Col·lectiu Wilson, per la sectorial de l’ANC, pels departaments d’economia de les Universitats catalanes, pel Conseller Mas.Colell, etc. Si el Sr. Rajoy continua dient que no, el Sr. Mas se’n va. Suposant que ho accepten passem a la qüestió següent. Està d’acord el Sr. Rajoy que el dèficit fiscal català acumulat és el que s’exposa en els gràfics, que Catalunya ha finançat totes les despeses d’infraestructures fetes per Espanya a tot arreu menys a Catalunya i a la costa Mediterrània els darrers 25 anys i que la fuita de capital ha estat equivalent al doble dels Fons de Cohesió de la UE? Si no ho accepta tornem a portar els economistes...

I així successivament. Es pot arribar fins al final dels 4 punts amb un acord o es pot trencar la cadena d’arguments gairebé abans de començar!

Però procedint cartesianament, amb llum i taquígrafs, o s’arriba al final o tothom estripa les cartes...

No sé si m’he explicat prou. Hem d’anar guiant els nostres interlocutors-adversaris-enemics a que acceptin les evidències que els anem presentant. Quan no vulguin admetre una evidència, ens cal convèncer-los cartesianament i dialècticament. Si no es deixen convèncer tenim clar que el joc s’ha acabat, game over!

I fem una DUI (Declaració Unilateral d’Independència!)

Gràfics

Ministerio. Balanzas fiscales. Óptica del Flujo monetario
 


  
El dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya

 

Fons de cohesió europeus vs. Dèficit fiscal
 


Fons de cohesió europeus vs Dèficit fiscal

 

Dèficit fiscal català

Dèficit fiscal català acumulat

Fons de cohesió UE

Suma ingressos extres Estat espanyol

1986-1990

19.120

19.120

6.420

25.540

1991-1995

22.749

41.869

19.000

41.749

1996-2000

41.349

83.218

32.500

73.849

2001-2005

73.188

156.406

44.500

117.688

2006-2010

90.660

247.066

27.472

118.132

 

247.066

 

129.892

 
 

Evolució del deute de la Generalitat de Catalunya

Impostos anuals procedents dels contribuents catalans que ingressa l’Agència Tributària

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya (independent) 2012. Ingressos i despeses
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost de la Generalitat de Catalunya (autònoma) 2012. Ingressos i despeses


 
Tots aquests gràfics estan contrastats, són de l’Agència Tributària Espanyola, del Banc d’Espanya, del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya i del CCN.
  

 Joan A. Forès
Reflexions

 
 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada